fbpx

Uddannelsen til SADF-fodplejer

Har du et ønske om at uddanne dig til fodplejer? Her kan du læse mere om indholdet i uddannelsen på en SADF-samarbejdende skole.

I SADF sikrer vi faglighed og professionalisme med høje krav og retningslinjer til uddannelsen, herunder pensum, undervisere og eksamensform.

Uddannelsens indhold

I SADF sikrer vi faglighed og professionalisme ved at stille høje krav og retningslinjer til fodplejerens uddannelse, herunder pensum, undervisere og eksamensform.

Her kan du læse mere om indholdet i uddannelsen på en SADF-samarbejdende skole.

Formål:

At give eleven en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, så eleven som behandler vil være i stand til at vejlede kommende kunder i sundheds- og helseanliggender.

Indhold:

Efter lærebøger for behandlere indenfor anden egentlig sundhedspleje.

Eksamen:

Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse.

Pensum:

Anatomi og fysiologi, organsystemerne, celle- og vævslære, nervesystemet, de endokrine kirtler, hjertet og kredsløbet, blod- og lymfesystem, kroppens forsvar, fordøjelsessystemet, stofskiftet, vitaminer og mineraler, nyrer og urinveje, lunger og luftveje, kønsorganerne, sanseorganerne samt bevægeapparatet incl. knoglelære, ledlære og muskellære.

Formål:

At gøre behandleren i stand til – i en vis udstrækning – at vurdere baggrunden for præsenterede sygdomsbilleder.

Indhold:

Samme niveau, men i et noget mindre omfang end i sygeplejerskeuddannelsen.

Eksamen:

Skriftlig eksamen med fysisk tilstedeværelse.

Pensum:

Almen sygdomslære: Cellulære forandringer, inflammations- og helingsprocessen, immunologiske reaktioner, infektionspatologi og feber, forstyrrelser i kredsløb og væskebalance, cancer og andre vækstforstyrrelser, smerter. Denne del af faget omhandler de sygdomsprocesser, der kan iagttages i kroppens celler og væv, og dermed i organismen som helhed.

Dette skal give forståelse for sygdomsprocesserne som et resultat af en forskydning i kroppens balance. Denne balance er et produkt af ydre påvirkninger og organismens indre modstandskraft eller medfødte modtagelighed (disposition). Sygdomsudvikling er et resultat af ydre påvirkning i kombination med medfødt disposition.

Speciel sygdomslære: Infektionssygdomme, allergiske lidelser, hjerte- og kredsløbssygdomme, blodsygdomme, respirationsorganernes sygdomme, fordøjelsesorganernes sygdomme, nyre- og urinvejs- sygdomme, neurologiske sygdomme, hormonelle sygdomme, sygdomme i bryst og kønsorganer, hudsygdomme og bevægeapparatets sygdomme. Gennemgang af almindelige fysiske (somatiske) sygdomme. Gennemgang af mere sjældne tilstande.

Eksamen:

Der afholdes 2 skriftlige eksaminer – én i anatomi/fysiologi og én i sygdomslære (patologi).

Lærebøger:

Kjeld Bruun-Jensen: Anatomi og Fysiologi, bind 1 & 2

Kjeld Bruun-Jensen: Sygdomslære (Patologi)

SADF: FODPLEJE i teori og praksis 9. udgave, 1. oplag

 • Diagnose
 • Journalføring
 • Instrumentlære
 • Beskæringsteknik
 • Neglebehandling
 • Infektionstegn
 • Praktisk sårpleje
 • Ortonyxi
 • Kundevejledning
 • Aflastninger
 • Ergonomi
 • Hygiejne

Mindst 120 superviserede og dokumenterede elevbehandlinger.

Anatomi/Fysiologi

Sygdomslære/Farmakologi

Øvrig sundhedsfaglig undervisning

Kundevejledning/behandling

Ved alle prøver gives der karakter efter 7-trinsskalaen.

Samarbejdende fodplejeskoler

SADF har som brancheforening etableret et godt og konstruktivt samarbejde med landets fire førende fodplejeskoler. Sammen ønsker vi at udvikle og videreføre SADF som et kvalitetsstempel for nuværende og kommende fodplejere.

Samarbejdet er under yderligere udvikling. Det betyder, at forskellige tiltag og ændringer er på vej for at kunne højne kvaliteten og fagligheden af uddannelserne endnu mere, og så vi kan fortsætte kompetenceudviklingen af vores medlemmer.

Du bliver SADF-fodplejer på en af de fire samarbejdende skoler. De fire fodplejeskoler lever op til SADFs krav til pensum, faglighed og kvalitet på uddannelsen. Med en uddannelse fra en SADF-samarbejdende fodplejeskole får du direkte adgang til at søge om medlemskab hos SADF, når du er færdiguddannet, og derved blive en del at et stærkt fagligt fællesskab. Læs mere om fordelene ved et SADF-medlemskab her. 

Er du allerede uddannet og i tvivl om din uddannelse lever op til kravene for at blive medlem, er du altid velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig gerne videre.

Vælg en SADF-samarbejdende skole

Du bliver SADF-fodplejer på de fire samarbejdende fodplejeskoler, der lever op til SADFs krav til pensum, faglighed og kvalitet på uddannelsen. Bliver du uddannet fodplejer på en af skolerne, får du direkte adgang til at søge om medlemskab hos SADF, når du er færdiguddannet.

IMG_1061

Samarbejdende fodplejeskoler:

Viborg Helsepraktik
Sundhedshuset
Toldboden 1, 4. B
8800 Viborg
Tlf. 40 14 54 54

www.viborghelsepraktik.dk

Odense Fodplejeskole
Jernbanegade 6, 2.sal
5000 Odense C
Tlf. 30 74 73 09 / 51 20 02 45

www.odensefodplejeskole.dk

Københavns Fodplejeskole
Marievej 1B
2630 Taastrup
Tlf. 70 20 74 22

www.kfkc.dk

Fodplejeskolen v/Eisner & Wahl
Pakhusgården 12
5000 Odense C
Tlf. 91 53 53 27

www.uddannelsetilfodplejer.dk

Mød Janni der uddanner sig til SADF-fodplejer

Janni Sigård Pedersen har taget springet og er startet på uddannelsen til SADF-fodplejer. Efter 24 år i samme branche krævede det grundig overvejelse at sætte sig på skolebænken igen. Men en fleksibel uddannelse og opbakning fra familien gav hende modet.

Janni-10