fbpx

SADF – et fagligt fællesskab med mange fordele

I SADF (Sammenslutningen af Danske Fodplejere) giver vi cirka 420 professionelle fodplejere et samlet fagligt ståsted. Som medlem får du adgang til professionel sparring, erfaringsudveksling, rabataftaler, kurser og meget mere

Bliv medlem af en stærk forening

SADF skaber værdi for dig og vores andre medlemmer – fodplejere, elever og uddannelsessteder. For eksempel gennem fælles markedsføring, faglige arrangementer og kollektive forsikringer. Men også gennem skræddersyede tilbud og løbende kontakt og dialog med myndigheder, politikere og andre organisationer.

I SADF arbejder vi kontinuerligt for at sikre SADF-fodplejerne de bedste muligheder for at udvikle deres faglighed og kvalitetsniveau –herunder deres tilgang til det hele menneske. Vores overordnede formål er at styrke folkesundheden med forebyggende fodpleje og høj faglighed. Vi har altid mennesket og menneskets sundhed for øje, fordi vi ved, det betyder noget for kvaliteten af fodplejen at se fødderne som en del af det menneske, vi tager hånd om.

Bliv medlem for ca. 11,25 kr. om dagen

For at blive medlem af SADF skal du være uddannet fodplejer eller fodterapeut. Vi lægger vægt på faglighed og professionalisme, og vi stiller krav til dit uddannelsesniveau.

Læs mere om optagelseskravene her.

For  ca. 11,25 kroner om dagen får du blandt andet forsikring, faglig sparring, rabataftaler og en faglig brancheforening, der kæmper for dine vilkår. Prisen for et fuldt SADF-medlemskab er 2.050 kroner pr. halvår.

Studerende på en SADF-samarbejdende fodplejeskole har mulighed for et særligt elevmedlemskab af SADF.

Kontingent forfalder 1. januar og 1. juli. Du får rabat på kontingentet, hvis du samtidig er medlem af en anden brancheforening, er udekørende fodplejer eller er en del af et klinikfællesskab.

Få masser fordele med SADF

Som medlem af brancheforeningen SADF får du en række fordele, der hjælper dig i dit virke som professionel fodplejer. Der findes flere forskellige medlemskaber, så du kan vælge dét, der passer til dig og din virksomhed.

IMG_1061

Medlemstyper og -fordele

Fuldt medlem
Som fuldt medlem får du adgang til alle SADFs medlemsfordele, blandt andet erhvervsforsikring, KODA/Gramex, to årlige sporeprøver, generalforsamling og årsmøde. Prisen er 4100,- årligt, plus indmeldelsesgebyr kr. 500,-

Dobbeltmedlem
Er du medlem af en anden brancheforening, hvor du er dækket af en kollektiv aftale med KODA/Gramex, så kan du melde dig ind i SADF som ”dobbeltmedlem”. Du får adgang til alle SADFs fordele, men sparer den halve betaling til KODA/Gramex**. Prisen er 3850,- årligt, plus indmeldelsesgebyr kr. 500,-

Udekørende medlem

Du kan blive udekørende medlem, hvis du udelukkende er udekørende fodplejer uden klinik. Du får adgang til alle SADFs fordele, men sparer betalingen til KODA/Gramex.** Prisen er 3600,- årligt, plus indmeldelsesgebyr kr. 500,-

Medlem i klinikfællesskab
Fodplejere, der er en del af et klinikfællesskab, kan blive ”Medlem i klinikfællesskab”. Du får adgang til alle SADFs fordele, men sparer betalingen til sporeprøver, hvis I har en fælles sterilisationsovn/autoklave*, og derfor kun behøver indsende ét sporeprøvesæt til SAFE to gange årligt. Husk at ét SADF-medlem i klinikken skal være fuldt medlem.  Prisen er 3400,- årligt, plus indmeldelsesgebyr kr. 500,-

Elevmedlem
Du kan blev elevmedlem i SADF, hvis du er elev på en af de fodplejeskoler, som SADF samarbejder med. Som elevmedlem modtager du blandt andet fagbladet ”Danske Fodplejere”, nyhedsbreve og har adgang til kurser og faglige arrangementer. Du må først markedsføre dig som SADF-fodplejer, når du har færdiggjort din uddannelse.*** Elevmedlemmer kan ikke stemme til SADFs generalforsamling.**** Prisen er 250,- for hele uddannelsesperioden.

Seniormedlem
Som pensioneret SADF-fodplejer kan du blive seniormedlem, hvor du stadig modtager fagbladet ”Danske Fodplejere” og nyhedsbreve. Som seniormedlem kan du ikke stemme til SADFs generalforsamling. **** Prisen er 500,- årligt.

Du kan blive medlem af SADF, hvis du som fodplejer eller fodterapeut lever op til SKATs til enhver tid gældende krav for momsfritagelse. Altså, at du kan tilbyde momsfrie behandlinger i kategorien "anden egentlig sundhedspleje". 

SKAT kræver, at du har følgende teoretisk baggrund:

  • 200 timer i anatomi/fysiologi
  • 100 timer i sygdomslære/farmakologi
  • 50 timer i psykologi
  • 50 timer i øvrig sundhedsfaglig undervisning

Har du taget ovennævnte fag som e-learning med personligt fremmøde ved eksamen, er dette stadig adgangsgivende jvf. SKATs gældende regler på området, og dermed adgangsgivende for medlemskab hos SADF.

Undervisning i den primære ydelse "fodpleje" skal udgøre minimum 250 timer. *)

Udover ovennævnte skal du have modtaget 10 timers undervisning i klinikvejledning.

*) Indeholdt i de 250 timer er såvel teori som praktisk fodpleje. Det er et krav, at du har udført minimum 120 superviserede fodbehandlinger. Har du gennemført flere end 120 superviserede fodbehandlinger tillægges disse de samlede 250 timer i faget fodpleje og kan dermed ikke erstatte den teoretiske undervisning i faget. 

SADF optager som udgangspunkt IKKE medlemmer, som har taget teori i den primære ydelse som e-learning eller har gennemført den praktiske del af uddannelsen som hjemmeøvelser. 

Lever din uddannelse ikke op til ovenstående krav, men har du f.eks. en sundhedsfaglig uddannelse sammenholdt med flere års beskæftigelse som fodplejer, skal du ikke tøve med at rette henvendelse til os på info@danskefodplejere.dk. Et eventuelt medlemskab vil i så fald bero på en individuel vurdering.

Du kan læse mere om SKATs regler for momsfritagelse/lønsumsregistrering i Skatteministeriets styresignal nr. SKM2012.155.SKAT

Her kan du læse mere om momsfritagelse/lønsum Intro til lønsumsafgift SKAT.


Sådan dokumenterer du, at du opfylder kravene for medlemskab hos SADF:

Dokumentation i form af eksamensbevis(er) for din uddannelse skal indsendes sammen med bevis for din momsfritagelse/lønsumsregistrering fra SKAT. 

Derudover skal du kunne dokumentere, at du har modtaget undervisning i førstehjælp ved hjertestop på et niveau, som er adgangsgivende for repetition ud fra Dansk Førstehjælpsråds krav til opdateringskurser. Dit bevis for førstehjælp ved hjertestop må ikke være ældre end 24 måneder. Dette gælder ligeledes, hvis dit seneste bevis er for et repetitions-/opdateringskursus.

For nærmere information omkring dette henviser SADF til Dansk førstehjælpsråd på www.førstehjælpsråd.dk eller besøg deres side med opdateringskurset for førstehjælp ved hjertestop.