fbpx

Dine medlemsfordele

Du kan være medlem af SADF på forskellige vilkår, der giver adgang til en række medlemsfordele.

Spørgsmål vedr. medlemskab

Hvordan får jeg rettet min adresse eller andre medlemsoplysninger hos SADF ?

Du finder siden ”Medlemsoplysninger”og klikker på ”ret mine medlemsoplysninger”, så bliver dine oplysninger rettet hos SADF.

Jeg kan ikke finde ud af at bestille billet til arrangement, hvem kan hjælpe mig?

Hvis du har problemer med at bestille billetter eller lign, kan du altid finde hjælp via info@danskefodplejere.dk.

Hvordan tilmelder jeg betaling af kontingent til betalingsservice?

På ”Min klinik/virksomhed”  under overskriften ”Gode råd” finder du forskellige oplysninger – blandt andet hvordan du tilmelder dig PBS. Alternativt kan du tilmelde dig, når du betaler din første girokort.

 

Hvordan ændrer jeg min medlemstype – fx hvis jeg er færdiguddannet og dermed ikke længere elevmedlem?

Du finder siden ”Medlemsoplysninger” og klikker på ”ret mine medlemsoplysninger”. Er du netop blevet færdiguddannet, skal du herefter sende en kopi af dit eksamensbevis, dit førstehjælpsbevis og dit lønsumsregistreringsbevis til info@danskefodplejere.dk

Kan jeg deltage i kurser og efteruddannelser i SADF?

SADF tilbyder løbende et bredt udvalg af kurser og efteruddannelse indenfor både fodplejeområdet, markedsføring og virksomhedsdrift, wellness og andre faglige områder, der kan højne vore medlemmers kompetencer og viden. Du finder en oversigt over kommende kurser og arrangementer under ”Arrangementer” .

Hvad er “den lukkede gruppe” på Facebook?

Gruppen er et lukket forum kun for medlemmer af SADF, og den er tænkt som et kollegialt forum, hvor vi kan spare med hinanden om faglige udfordringer og – ikke mindst – dele viden om stort og småt indenfor vores fag. Gruppen bruges også af bestyrelsen som en hurtig informationskanal, når det er nødvendigt. Men samme information bliver som udgangspunkt også udsendt via nyhedsbreve. Det er tilladt at “annoncere” for brugt inventar, restvarer og lign. i facebookgruppen.  Kommerciel markedsføring for egne produkter eller behandlinger er ikke tilladt. Vi ønsker et levende forum, hvor vi kan tale frit og dele succeser, udfordringer og gode tips og tricks.

Hvis jeg ikke spiller musik i min klinik, kan jeg så slippe billigere?

Som en del af dit medlemskab betaler du KODA/Gramex-afgift, som dækker den musik du evt. spiller i din klinik. Du betaler også, selv om du ikke spiller musik. Hvis du er udekørende medlem, dobbeltmedlem eller medlem i klinikfællesskab får du rabat på KODA/Gramex. Læs mere under ”Medlemsoplyninger” 

 

Hvad er GDPR?

GDPR er den europæisk persondataforordning, som trådte i kraft i maj 2018. Forordningen har til formål at værne om privatlivet og har for altid ændret den måde, vi indsamler, gemmer og bruger kundedata på.