fbpx

Vigtig information om både stort og småt

Fortsat nedlukning af fodplejeklinikker.
En forlængelse af de nuværende restriktioner betyder desværre, at vi som liberalt serviceerhverv fortsat må holde vores klinikker lukkede. Restriktioner gælder indtil videre til og med den 7. februar.
Vi ved at frustrationen er voksende – måske både af økonomiske årsager, som ved tanken om, at nogle af vore kunders behov for behandling kan blive kritisk. Desværre ser det indtil videre ikke ud til, at der åbnes op for vores branche, så vi må fortsat væbne os med tålmodighed, selvom det kan være svært.

 

Det første svar på vores henvendelse vedr. konkurrenceforvridning.
Vi har p.t. modtaget et enkelt svar på de omkring 30 mails vi sendte ud i starten af ugen. Svaret kommer fra Torsten Schack Pedersen, der er erhvervsordfører for Venstre og sidder med i Erhvervsudvalget. Han skriver:
Det er regeringen, efter anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne, som har ansvaret for den gældende situation. Jeg har ikke indsigt i, eller heller været involveret i beslutningen.
Som Venstre-mand har jeg kun det ønske, at mest muligt kan være åbent, så længe det er sundhedsfagligt ansvarligt.
Jeg har så sent som i dag haft erhvervsministeren i samråd om problemerne omkring hjælpepakkerne, som desværre ikke har været præcise nok eller givet tilstrækkelig hjælp til en række selvstændige. Derfor har jeg også i dag foreslået, at hjælpen til selvstændige sættes til samme niveau som lønkompensationen for lønmodtagere, nemlig 30.000 kr. Desværre er regeringen imod.
Vi er som fodplejere langt fra alene med vores frustrationer, derfor modtager folketingets medlemmer, ligesom de forskellige ministerier og styrelser i øjeblikket rigtig mange henvendelser. Vi håber selvfølgelig at få flere konkrete tilbagemeldinger, men må nok desværre også imødese, at vi ikke hører fra alle og at der kan gå lang tid, før vi får svar.

 

Konkretisering af reglerne omkring behandling i borgerens eget hjem.
Vi har bedt Erhvervsstyrelsen konkretisere reglerne omkring behandling af borgere på plejehjem og bosteder. De skriver følgende:
Behandlinger af beboere på plejehjem og bosteder betragtes som behandling i privat hjem. Forudsætningen for dette er dog, at behandlingen ikke sker i områder med offentlig adgang (fx opholdsstue, gangarealer o.l.)
Lytter man til de mange eksperter på området, så forventes smitten at toppe i februar. Dertil kommer, at den nye variant af Corona-virus ”B117” ser ud til at smitte langt mere, end den virusvariant vi har kendt siden begyndelsen af sidste år. Derfor kan vi kun opfordre til, at du nøje overvejer, om du skal behandle borgere i eget hjem, selvom loven tillader det. Vi kan kun gentage, at netop de borgere, der har behov for behandling i eget hjem, oftest er dem der er særligt sårbare. Derfor er risikoen for at de får et alvorligt sygdomsforløb, og bliver behandlingskrævende, ved smitte meget høj. Overvejer du at konvertere dine klinikbehandlinger til udebehandlinger, vil dine kunder måske ikke i ligeså høj grad være de særligt sårbare. Vi kan i dette tilfælde også kun opfordre til at du skal bruge din sunde fornuft og udvise samfundssind, som regeringen til stadighed opfordrer til.
Hvis du er bekymret for dine kunders fod-sundhed og ikke selv kan eller vil køre ud, er det måske nu, du skal gribe fat i den nærmeste fodterapeut og få en snak om, hvordan han eller hun kan hjælpe de af dine kunder, der har allermest behov for en behandling, mens nedlukningen for vores erhverv står på?

 

Der er åbnet for ansøgning om kompensation (alle typer).
Der er åbnet op for ansøgning om kompensation både for omsætningstab, faste omkostninger og løn til ansatte frem til og med den 17.1.2021. Ansøgning foregår via www.virk.dk. Der er endnu ikke åbnet op for ansøgning om kompensation for den netop forlængede periode – altså fra den 18.1. til og med den 7.2. Vær derfor opmærksom på, at hvis du søger nu, så skal du søge igen senere.
Ansøgning om kompensation – dokumentationskrav.
Du skal, når du ansøger om kompensation kunne dokumentere, at din virksomhed har været tvangslukket. Her er et forslag til, hvordan du kan dokumentere dette:
– kopier nedenstående tekst ind i et andet dokument, inden du uploader
Jeg har som fodplejer, hørende til liberalt erhverv jf. regeringens restriktioner været tvangslukket i perioden fra den 21.12.2020 – p.t. til og med den 7.2.2021.
Der henvises i øvrigt til myndighedernes pressemøder af hhv. den 16.12.20 og 13.01.21 samt BEK 2059 af 20/12/2020.
Hvornår er jeg berettiget til kompensation?
For at opnå kompensation for tabt omsætning skal din omsætning være faldet med minimum 30% ift. referenceperioden. Salg af produkter f.eks. via e-shop eller ”click and collect” tæller med i din omsætning for perioden, ligesom udebehandlinger selvfølgelig tæller med i omsætningen.
Må jeg sælge gavekort, når jeg er tvangslukket?
Gavekort kan og må sælges under tvangslukning uden at det tæller med i omsætningen for perioden, dog kun forudsat at disse bogføres som et udestående og at du normalt ALTID bogfører gavekort som sådan. Du må altså ikke ændre regnskabspraksis for at opnå en større kompensation.
Kan jeg få kompensation, hvis jeg har et lønnet job ved siden af?
Du har stadig ret til kompensation, såfremt din personlige årsindkomst ikke overstiger 800.000 kr.
De særlige vilkår for, hvordan din årsindkomst opgøres, kan du få yderligere vejledning i hos SKAT.
Er du i tvivl om, hvordan netop du skal forholde dig ift kompensation, så er der hjælp at hente på www.virksomhedsguiden.dk, Virksomhedsguidens Corona-hotline tlf.: 72 20 00 34 eller hos din bogholder/revisor.
Bedste hilsner
Bestyrelsen