fbpx

Vi kæmper vores fælles kamp med omhu

Vi kæmper vores fælles kamp med omhu

Vi får i disse uger rigtig mange spørgsmål og kommentarer fra jer. Tak for dem, det hjælper os til at forme den kommunikation, vi sender ud til jer. Mere end 19 nyhedsbreve er det blevet til i de seneste uger – og temaerne har været alt lige fra, hvordan vi fortolker sundhedsmyndighedernes udmeldinger, hjælpepakker, B-skat og forslag til kompensation, nedlukning og meget mere.

Nu kommer så endnu et nyhedsbrev. Skænk en kop kaffe, det er lidt langt – men vigtigt!

Nyhedsbrevet handler helt overordnet om den strategi – eller tilgang om man vil – som vi i bestyrelsen har lagt for, hvordan vi som brancheforening forholder os til og håndterer Coronakrisen. Vi kalder den vores Corona-strategi.

Bag ved Corona-strategien ligger vores overordnede strategi om at sikre, at vi som SADF-fodplejere bliver kendte og anerkendte som professionelle fodplejere, der er fagligt kompetente og som tager danskernes sundhed alvorligt. Vi går hverken på kompromis med den strategi – eller med danskernes sundhed.

Vores strategiske tilgang i en Corona-tid

Helt overordnet er vores tilgang, at vi lægger os så tæt op ad myndighedernes udmeldinger, som vi overhovedet kan. Vi undgår at fortolke alt for meget, det fører kun til tvivl og risiko for, at vi må tilbagerulle i takt med, at myndighederne præciserer deres anbefalinger.

 

I forhold til, hvor vi ”hører hjemme”, falder vi en smule ned mellem to stole. Vi er ikke sundhedsfaglige i autoriseret forstand, så vi hører til i gruppen af det liberale erhverv, ligesom f.eks. frisører, også selvom vi ikke specifikt er nævnt. Dette er understøttet af den melding, vi har fået fra Sundhedsstyrelsen.

 

Konsekvenser

Ovenstående betyder, at vi har sagt til jer, at vi som SADF-fodplejere i første omgang holder helt lukket til og med den 13. april. Fodterapeuterne f.eks. hører til det sundhedsfaglige personale, som er varslet at holde lukket helt frem til den 30. juni. Den forskel kan få betydning, når Danmark skal til at lukke op igen. For det kan komme til at betyde, at vi i princippet må lukke op samtidigt med f.eks. frisører og tatovører, mens dem vi bedst sammenligner os med, nemlig fodterapeuterne, fortsat skal holde lukket.

 

I den forbindelse er vi meget opmærksomme på et godt råd, vi har modtaget fra vores kontakt i SSI Diagnostica (Statens Serum Institut), og det lyder:

 

“Når I ikke er underlagt en styrelse/et ministerium eller nogen former for offentlig kontrol, skal moralen være særligt høj og etikken ligeså”.

 

Lige nu betyder det, at vi ikke præcist kan sige, hvordan vores anbefaling bliver i forhold til genåbning, men vi ved, at mange af vores kunder hører til i gruppen af de ældre og særligt udsatte. Dem skal vi tage et særligt hensyn til. Vi afventer ligeledes nye udmeldinger fra myndighederne om den delvise genåbning af Danmark.

Vi balancerer således her på en knivsæg, og vi er vores ansvar bevidst. Derfor har vi igen sendt et brev til både sundheds- og ældreministeriet samt erhvervsministeriet, hvor vi beder dem tage stilling til en række spørgsmål, herunder;

  • Såfremt der bliver åbnet for liberale erhverv – OG autoriseret sundhedspersonale, herunder statsautoriserede fodterapeuter, fortsat kun må foretage kritiske behandlinger frem til 30.06. – hvordan skal vi så forholde os som SADF-fodplejere?

Vi har i den forbindelse også understreget overfor ministerierne, at det for alle os SADF-fodplejere har stor økonomisk betydning, hvordan vores fag kategoriseres. Dette også særligt i forhold til hjælpepakkerne, som de er gældende for nuværende.

Vi håber, at vi med ovenstående har givet jer alle lidt mere indsigt i, hvad der ligger bag de forskellige udmeldinger, vi kommer med, og baggrunden for, at vi ikke altid har svar på alle spørgsmål her og nu.

Vi står som altid til rådighed for jeres spørgsmål, og vi svarer, så godt vi kan. Endnu en gang tak for den opbakning, vi møder fra mange af jer.

 

Vi ønsker alle en god påske – sammen men hver for sig.

Bestyrelsen