fbpx

Sporeprøver og SADFs infektionshygiejniske retningslinjer

I skrivende stund er vi alle i gang med at udføre vores halvårlige sporeprøvetest. Denne gang og for fremtiden leveres sporeprøverne fra SSI Diagnostica (Statens Seruminstitut Diagnostica).

Ca. halvdelen af os har allerede sendt sporeprøverne retur til SSI Diagnostica. Nogle enkelte, ca. 2%, har haft brug for at indsende sporeprøver 2 gange og endnu færre 3 gange på grund af vækst i prøverne.

Vi henleder opmærksomheden på SADFs Infektionshygiejniske retningsliner punkt 6.3, der omhandler bl.a. årsager til vækst:

  • Har prøverne været i sterilisatoren?
  • Blev sterilisatoren tændt?
  • Var autoklaven kørt tør for vand?
  • Var temperaturen korrekt indstillet?
  • Var tiden korrekt?
  • Var sterilisatoren pakket korrekt?

Har du tjekket ovenstående, er det værd at overveje, om din sterilisator ikke længere fungerer. SADF anbefaler i givet fald, at du udskifter den eller får den repareret. Flere af vores leverandører kan byde ind på begge områder. Videre anbefaler SADF, at din sterilisator er godkendt til formålet.

SSI Diagnostica anvender 2 forskellige sporeprøvesæt. Ét til varmluft og ét til autoklave (damp). Det betyder, at deres prøver er mere fintfølende end dem, vi tidligere har anvendt fra SAFE. Det betyder en større sikkerhed for os alle om, at vores sterilisatorer fungerer efter hensigten.

 

I  kontingentet til SADF er der betalt for ét sæt sporeprøver for hhv. forår og efterår. Der er også taget højde for, at enkelte medlemmer får behov for at teste en ekstra gang. Det betyder, at du selv skal afholde udgifterne til yderligere sporeprøvesæt – dvs. hvis du har forlagt dem, der har været vækst i de første 2 fremsendte eller lign. Da SSI Diagnostica er ny leverandør af vores sporeprøver, har SADF valgt ikke at pålægge medlemmerne selv at betale for et ekstra sporeprøvesæt, der ligger ud over de maksimale 2 pr. testperiode . Denne beslutning er kun gældende for foråret 2020.

 

Fristen for godkendelse af sporeprøverne er for forårsprøverne (udsendes i marts) 31. maj og for efterårsprøverne (udsendes i september) 30. november

 

Såfremt ovennævnte frister ikke overholdes, henvises der til SADFs Infektionshygiejniske retningsliniers afsnit 6 side 14.

Covid19 har vist os, at det er uhyre vigtigt at holde fokus på vores hygiejne. Det være sig alle former for hygiejne i vores klinikker eller som udekørende behandler. Det er derfor af yderste vigtighed, at også vores sterilisationsudstyr fungerer optimalt.

I henhold til ovenstående er SADFs Infektionshygiejniske retningslinier opdateret i en 3. udgave, som du finder på www.danskefodplejere.dk ´s medlemsside under punktet ”Retningslinier for hygiejne”, du kan også læse det lige her