fbpx

Sporeprøver 2. halvår 2020

Tiden er nu kommet for andet halvårstest. I løbet af september måned vil du modtage de indikatorer, som skal bruges til test af sterilisationsudstyr (tørsterilisator eller autoklave).

Indikatorer udsendes direkte fra SSI Diagnostica.

Mange tests er i første halvår forløbet helt problemfrit, men jeg vil gerne medgive at processen har været udfordrende, især pga. coronanedlukning, forsendelser der ikke nåede frem, misforståelser og andre ting der drillede. SSI Diagnostica og SADF har kridtet skoene på ny og vi har en tro på, at alle nu har styr på deres ovne, og på hvordan man tester med indikatorerne.

Skulle du stadig være i tvivl eller har du ikke modtaget noget fra SSI Diagnostica i løbet af september og oktober så kontakt:

SSI Diagnostica A/S, Herredsvejen 2, 3400 HillerødTlf.: 4829 9100

ivdbestilling@ssidiagnostica.com

 

eller  lisbeth@danskefodplejere.dk

 

Der udsendes sporeprøver/indikatorer 2 gange årligt – hhv. marts og september. Hvis en ren prøve ikke opnås i 2. forsøg, skal medlemmet selv afholde omkostningerne for yderligere prøver.

 

Fristerne er den 31. maj for forårsprøverne og den 30. november for efterårsprøverne.

 

Hvis SADF ikke har modtaget dokumentation for en godkendt prøve inden fristens udløb, vil eksklusion kunne finde sted jf. SADFs vedtægter §§4, stk. 2 og 6, stk. 4.

 

SADF informeres direkte fra SSI Diagnostica om udfaldet af prøverne. Du skal som medlem derfor IKKE indsende dokumentation for dine prøver til SADF.

 

På bestyrelsens vegne de bedste hilsner

Lisbeth Reksle