fbpx

Retningslinjer for genåbning af liberale erhverv – og lidt om hjælpepakker fra den 20.4.

Efter pressemødet i går, er der endelig kommet nogle overordnede retningslinjer til liberale erhverv. De er udsendt fra Sundhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Retningslinjerne er enslydende og gælder forebyggelse af smitte med Corona-virus ved genåbning af liberale serviceerhverv.

 

Den fulde beskrivelse er meget sammenlignelig med de anbefalinger, vi sendte ud den 17.04. Dog skal/kan der ses bort fra brugen af forklæde. Det er efter de seneste anbefalinger ikke nødvendigt.

Hvorvidt vi bør anvende visir, er en individuel beslutning og skal tages ud fra vurdering på, hvor tæt du er på din kundes ansigt. Er der risiko for at din kunde eller du kan få nys eller blive hostet i øjnene (snot og spyt) under en behandling? Er du i tvivl, så anbefaler vi, at du bruger en barriere som visir, briller eller skærm.

 

For god ordens skyld er de fulde retningslinier at finde i nedenstående links.

 

Sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Notat–om-anbefalinger-vedr-forebyggelse-af-smitte-med-COVID19-ved-taet-kontakt-mellem-asymp.ashx?la=da&hash=3C1001551FCD169397E08759A0C316CA441FC608

 

Styrelsen for Patientsikkerhed:

https://stps.dk/da/nyheder/2020/informationsmateriale-til-liberale-serviceerhverv-og-detailhandel-covid-19/

 

Erhvervsministeriet:

https://em.dk/media/13657/retningslinjer-for-genaabning-af-de-liberale-serviceerhverv-19-04-2020.pdf

 

Overordnet for dem alle er, at de lægger særlig vægt på at undgå kontaktsmitte, hvorfor konsekvent afstand med 1-2 meter stadig gælder. Så vidt muligt bør grundig håndhygiejne og rengøring tænkes ind først. Dertil kommer omtanke med tidsintervallet og den risiko der er, når man ikke kan undgå den nære kontakt – her kan man tænke en barriere som briller eller visir ind.

 

Der er lavet en del plakater til fri afbenyttelse. De hjælper alle med at huske på de gode råd og nedenfor finder du et lille udvalg. Klik ind på dem – ved nogle vil flere muligheder dukke op.

 

Plakat om adfærd overfor kunder i klinikken, samt smitteforebyggelse:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Gode-raad-til-butikker-og-klinikker-om-coronavirus

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Butikker/Gode-raad-om-ny-coronavirus-til-Kunder-og-klienter-SH.ashx?la=da&hash=98A7FA88AD084F8B691755219F7E4B8E9A0DDEF8

 

”Sådan bruger du maske” plakat:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Butikker/Corona_Posters_ansigtsmaske_210x297_k3.ashx?la=da&hash=2F205D321C45F47DBF8C61469F34CE294EB7D0EF

 

Håndhygiejne video og plakat:

https://sst.23video.com/video/506179/vask-hnder-ofte

 

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-9—saadan-udfoerer-du-korrekt-haandhygiejne.pdf?la=da

 

Desinfektionsmidler – S. 46 i disse retningslinjer præciserer brugen af alkohol mod vira:

 

https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da

 

Husk:

 • Informationsmateriale om god håndhygiejne – og mulighed for at kunder kan udføre dette ved ankomst i klinikken
 • Corona er en dråbe- og kontaktsmittevirus – du skal rengøre overflader og kontaktpunkter grundigt efter hver kunde
 • Der må maksimalt være 1 person per 4m2. Hold så vidt muligt 1-2 meters afstand til din kunde og kunderne imellem
 • Lokalerne skal indrettes så smittefare minimeres, hvorfor læsestof, mad- og drikkevarer ikke bør bydes
 • Hæng plakater og infoskilte op om, hvordan kunderne skal forholde sig
 • Udsæt behandlinger hos kunder, der er særligt udsatte f.eks. pga. nedsat immunforsvar
 • Der skal være informationsmateriale om, at personer med mistanke om eller symptomer på COVID-19 ikke skal gå ind i klinikken. Du må heller ikke selv behandle, hvis du er sløj eller mistænker at være smittet med COVID-19/har været sammen med personer, der er syge med COVID-19
 • Brug værnemidler – handsker, mundbind fast og visir ved behov
 • Alle fodplejere skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne og hensigtsmæssig adfærd

 

Hvis du er udekørende fodplejer, anbefaler vi desuden:
 • Kommer du på plejehjem, bosteder mv, så tjek først om stedet er åbent for dig og aftal med stedet, hvordan du skal forholde dig
 • Begræns så vidt muligt den direkte kontakt med kunderne og bed denne udføre håndhygiejne, når du kommer
 • Rengør og desinficér tasker, kufferter mv efter hvert besøg hos en kunde
 • Sørg for at have alle instrumenter og remedier klar inden du påbegynder behandlingen
 • Hav håndsprit klar
 • Opbevar urene utensilier i særskilt pose/ taske
 • Medbring egne håndklæder til udebehandling
 • Husk, at dørhåndtag på bilen og nøglerne hertil også bør rengøres jævnligt

 

Mange SADF-fodplejere tilbyder andre behandlinger indenfor både wellness og forebyggende behandling og her er der både hjælp at hente i de konkrete retningslinier (i ovennævnte links). Vi kommer dertil rigtig langt med den sunde fornuft, når vi skal beslutte, hvordan vi bedst sikrer tryghed for os selv og vores kunder.

 

Hjælpepakker i forbindelse med COVID-19

 

Regeringen har givet grønt lys for åbning pr. 20.04. Det er dog ikke os alle, som finder det forsvarligt endnu. Det kan være, at man selv er i risikogruppe, har en ægtefælle eller anden pårørende i risikogruppen eller blot har brug for lidt mere tid til at være ordentlig forberedt.

Som liberalt erhverv har vi været tvangslukket i perioden fra den 18.03 til og med den 19.04. Tvangslukningen er nu ophævet og derfor ændrer det ved de kompensationsmuligheder, der er for perioden fremover.

Du kan for perioden fra den 20.04. stadig være berettiget til kompensation via hjælpepakkerne på lige vilkår med virksomheder, der ikke er tvangslukkede. De specifikke betingelser ændrer sig hele tiden og vi tør derfor ikke vejlede dig konkret ift. netop dine muligheder. Som tidligere nævnt anbefaler vi i stedet, at du søger hjælp og konkret vejledning hos din revisor, på www.virksomhedsguiden.dk, hos dit lokale erhvervshus eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på tlf.nr. 72 20 00 34.

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god opstart.

 

Bestyrelsen