fbpx

Regler for nedlukning samt henvendelse ved. konkurrenceforvridning

Dagens pressemøde i Statsministeriet får som udgangspunkt ingen yderligere konsekvenser for vores branche. Det blev dog fremhævet, at det kan blive nødvendigt at forlænge de nuværende restriktioner. Det må vi sammen med resten af Danmark afvente svar på.

 

Nogle restriktioner blev dog skærpet – alt sammen for at få smittetrykket så langt ned som muligt. Dette med udgangspunkt i den nye engelske mutation af virus, som er langt mere smitsom og som desværre allerede er i omløb i Danmark.

Der blev sendt en meget kraftig appel om, at vi undgår at mødes med personer udenfor vores egen hustand og bliver mest muligt hjemme. Forsamlingsloftet blev reduceret fra 10 til 5 personer. Sidst men ikke mindst, så blev anbefalingen vedr. afstandskrav ændret fra 1 til 2 meter. Regler og anbefalinger er indtil videre gældende til den 17. januar.

 

 

Konkrete spørgsmål og svar

I bestyrelsen modtager vi i øjeblikket rigtig mange henvendelser omkring nedlukning af vores branche. Mange er forståeligt nok frustrerede, og en del er faktisk stadig i tvivl om, hvordan de skal forholde sig.

 

Faktum er, at vi som fodplejere SKAL holde vores klinikker lukkede. Indtil videre til og med den 17. januar.

 

Nedlukningen gælder alle liberale erhverv, hvor der er tæt kundekontakt. Det gælder også selvom vi kan overholde afstandskrav m.v. Dette er igen bekræftet af Erhvervsstyrelsen ved telefonisk henvendelse mandag den 4. januar.

 

De hyppigste spørgsmål:

 

Må man holde sin klinik åben, hvis man har en sundhedsautorisation som f.eks. sygeplejerske?

Nej, det må man ikke! Man må praktisere i det fag, hvor man har sin autorisation og altså i dette tilfælde som sygeplejerske og ikke som fodplejer.

 

Må man behandle borgere i deres eget hjem?

Principielt ja, da det private hjem stadig er ukrænkeligt jf. Grundloven. Set i lyset af udmeldingerne fra dagens pressemøde, så kan vi kun på det kraftigste anbefale, at vi ikke laver udebehandlinger i øjeblikket.

 

Hvorfor må fodterapeuter holde åbent, når vi ikke må?

Statsautoriserede fodterapeuter må i kraft af deres sundhedsautorisation i ”fodplejefaget” holde åbent. Sundhedsvæsenet er modsat i foråret ikke lukket ned i samme omfang denne gang, og fodterapeuter må derfor foretage alle typer af behandlinger og ikke kun kritiske behandlinger.

 

 

Konkurrenceforvridning

Sidstnævnte resulterer desværre i en situation som bliver konkurrenceforvridende, da nogle fodterapeuter måske øjner muligheden for at ”kapre” kunder. Langt de fleste af os, har heldigvis gjort os den erfaring, at kunderne er loyale og stadig er der, når vi igen må behandle. Mange har også oplevet at måtte løbe meget stærkt i foråret, da vi måtte åbne igen efter den daværende nedlukning. Fordi der er brug for os og fordi langt de fleste fodterapeuter slet ikke har plads til flere kunder i kartoteket.

 

Kontakt til Erhvervsstyrelsen og Statsministeriet

Vi har rettet skriftlig henvendelse til såvel Erhvervsstyrelsen som Statsministeriet og gjort dem opmærksomme på, at de nuværende regler skaber en ulighed og en konkurrenceforvridning mellem to faggrupper, som i mange sammenhænge udfører sammenlignelige opgaver. Vi melder naturligvis ud til jer, så snart vi ved mere.

 

Vi håber med ovenstående at have skabt yderligere klarhed omkring reglerne.

 

Bedste hilsner

Bestyrelsen