fbpx

Regelsæt for sporeprøver primo 2022

I marts påbegynder SSI Diagnostica udsendelsen af vores sporeprøver for 1. halvår af 2022. 

På baggrund af, at ca. en fjerdedel af vores medlemmer ikke får testet og dermed indsendt sporeprøverne rettidigt, har vi været nødsaget til, og med opbakning fra deltagende medlemmer ved Generalforsamlingen 2021, at lave et regelsæt, hvor der vil blive opkrævet en bod, hvis man som medlem ikke kan overholde de gældende frister for indsendelse af sporeprøver. 

 

REGELSÆT FOR SPOREPRØVER: 

 

  • Aktive medlemmer af SADF er forpligtet til at teste deres udstyr til sterilisation 2 gange årligt. 

 

  • SADF samarbejder med SSI-Diagnostica (herefter kaldet SSI-D), der hhv. i marts og september udsender sporeprøver direkte til medlemmerne. Det er medlemmernes eget ansvar at håndtere og indsende disse sporeprøver rettidigt.  

 

  • Det enkelte medlem har pligt til at sætte sig ind i proceduren for håndtering af sporeprøver. Vejledning hertil er vedlagt sporeprøverne fra SSI-D og findes desuden på SADFs hjemmeside under medlemslogin.  

 

  • Det enkelte medlem har pligt til at kvitteringen er udfyldt omhyggeligt, læsevenligt og dermed tydeligt, sådan at den ikke er behæftet med fejl.  

 

  • Medlemmet har pligt til at postkasse og evt. klinikdør er markeret tydeligt med navn, sådan at GLS eller Postnord ikke er i tvivl om modtagers klinik/bopæl.

 

  • Frist for modtagelse af certifikat for godkendt sterilisationsudstyr er hhv. den 31. april og den 31. oktober. For at sikre at disse frister overholdes bør test udføres og sporeprøver sendes retur umiddelbart efter at disse er modtaget fra SSI-D. 

 

 

  • Som medlem har man selv ansvar for at sterilisationsudstyr, håndtering og procedurer er udført korrekt.

 

  • Medlemmer skal ved positivt testsvar hurtigt få lavet en ny test. Nye sporeprøver til brug herfor bliver automatisk tilsendt fra SSI-D. Skulle 2. testforsøg også være positiv står medlemmet selv for udgifterne til efterfølgende test indtil negativt svar opnås.

 

  • Overskrides deadline for modtagelse af gyldigt certifikat (hhv. 31. april og 31. oktober) fordi sporeprøver ikke er sendt retur til SSI-D rettidigt pålægges medlemmet en bod på kr. 350,00.

 

  • Har man som medlem ikke indsendt test efter bod og gentagende rykkere, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.  

 

De bedste hilsner  

Bestyrelsen