fbpx

Nyhedsbrev til medlemmer.

Kære kollega

Torsdag aften sender DR 1 udsendelsen Kontant, der handler om Skønhedshuset i Vejle, som bliver kritiseret af tidligere elever på skolen.

Som du nok ved, så var Skønhedshuset tidligere en af SADFs samarbejdende skoler, men i maj måned valgte vi i bestyrelsen at opsige samarbejdet med Skønhedshuset.

Kontant har også kontaktet SADF i forbindelse med udsendelsen, og jeg har udtalt, at vi opsagde samarbejdet med Skønhedshuset, da vi ikke opfattede samarbejdet som konstruktivt.

Jeg håber meget, at sagen ikke kommer til at påvirke hele branchen og dig som fodplejer negativt. Præcis hvad udsendelsen indeholder, ved jeg ikke, med du kan i den kommende tid blive mødt af spørgsmål fra blandt andet kunder, der har set udsendelsen.

Spørgsmål, som du måske også selv sidder med. Derfor har jeg herunder forsøgt at give nogle svar, som du måske kan tage udgangspunkt i, hvis du har lyst

Har du yderligere spørgsmål til mig, så er du naturligvis velkommen til at kontakte mig.

På bestyrelsens vegne

 

Linda Dam Havmøller

Formand

 

Spørgsmål og svar

Hvad er det for noget med Skønhedshuset i Vejle?

Jeg ved kun, hvad blandt andet de tidligere elever har fortalt. Men det er en rigtig trist sag. Der ser ud til, at Skønhedshuset i Vejle ikke har levet op til elevernes tillid, og hvad de havde forventet af uddannelsen. Desværre har alle brancher brodne kar.

Er der et generelt problem på skolerne?

Nej, selvfølgelig ikke. Rigtig mange fodplejeelever får god og faglig undervisning hver eneste dag landet over.  Fodplejeskolerne er private uddannelsessteder, der har frie rammer til at tilrettelægge undervisningen. Sammenslutningen af Danske Fodplejere samarbejder med fire andre skoler, og skolerne skal blandt andet leve op til SADFs pensumkrav og indhold i uddannelsen, der blandet andet sikrer, at eleverne bliver lægeeksamineret. Derudover så arbejder brancheforeningen på større åbenhed og mere tilsyn med skolerne, der skal være med til at sikre uddannelsens faglighed.

Er man som kunde så ikke mere tryg i hænderne på en statsautoriseret fodterapeut?

Nej, det siger ikke noget om fagligheden, om du går til en fodplejer eller en fodterapeut. Vi foretager langt hen ad vejen de samme typer behandlinger. En forskel er, at fodterapeuter har mere fokus på syge fødder og for eksempel sårpleje.

Hvad har SADF gjort i sagen?

Sammenslutningen af Danske Fodplejere afbrød i maj måned samarbejdet med Skønhedshuset, fordi det stod klart, at samarbejdet ikke var konstruktivt. Bestyrelsen blev også kontaktet af de elever, der nu står frem i Kontant, og deres oplevelser har været en del af det billede, der viste, at vi i brancheforeningen ikke længere kunne bakke op om uddannelsen på Skønhedshuset.