fbpx

Nyhedsbrev , sporeprøver februar 2019.

Kære medlem 2. februar 2019

Det er blevet februar måned og derfor tid til at udsende sporeprøver for 1. halvår af 2019.
Frist for godkendelse af sporeprøver: 15. april 2019
Der er sendt ny medlemsliste til SAFE, der løbende udsender de nye sporeprøver i februar 2019.
Det har været et lidt sejt træk at få ekspederet sporeprøverne for 2. halvår af 2019 og jeg har brugt mange timer på det. Mange af jer har haft problemer med at sende billede af jeres certifikat til SADF. Det har jeg taget til efterretning, og får fremadrettet SAFE til at lave en liste til mig over indsendte sporeprøver, når vores frister er sprunget.
Derfor:
DU SKAL IKKE LÆNGERE UPLOADE DIT CERTIFIKAT TIL SADF
Modtager du ikke dine nye sporeprøver i løbet af februar måned, kan de være gået tabt i posten. Det kan også være, at du efter at have indsendt sporeprøverne ikke modtager dit certifikat – igen kan de være gået tabt i posten.
Derfor:
Modtager du ikke nye sporeprøver i løbet af februar måned skal du tage kontakt til SAFE på tlfnr. 70231313 – de er meget hjælpsomme og sender gerne nye prøver
Modtager du ikke et certifikat efter at have indsendt prøverne, skal du tage kontakt til SAFE på tlfnr. 70231313 – de vil så fremsende nye prøver

Det har været nødvendigt at ændre vores tidligere regelsæt omkring sporeprøver ”SADFs Infektionshygiejniske retningslinier og Indsendelse af sporeprøver”, hvorfor der pr. d.d. gælder et nyt regelsæt – se sidst i nyhedsbrevet.

OBS: De ganske få medlemmer, der endnu ikke har indsendt sporeprøver for 2 halvår af 2018 bedes se bort fra herværende nyhedsbrev.

Pbv.
Dorthe K. Andersen

NYT REGELSÆT:
6.3.1 Konsekvens af prøve
Medlemmet er forpligtet til at foretage kontrolprøve af sin sterilisationsovn.
Hvis gentagne forsøg på ren prøve ikke kan gennemføres – kan behandleren kontakte udbyderen af sporeprøverne for yderligere råd og vejledning.
Sporeprøverne udsendes fra udbyderen i hhv. februar og august måned. I forbindelse med udsendelserne vil hvert medlem via mail blive gjort bekendt med den forestående udsendelse og fristen for godkendelse af sporeprøverne (1. varslingsbrev/-mail).
For sporeprøverne udsendt i februar måned gælder:
Prøven skal være godkendt senest den 15. april. Såfremt dette ikke er efterkommet, vil der blive udsendt 2. varslingsbrev/-mail fra SADF med ny frist. Dette varslingsbrev er pålagt et gebyr på kr. 100,-.
Den nye frist for godkendelse af sporeprøverne er den 1. juni. Såfremt dette ikke er efterkommet, vil den til enhver tid siddende bestyrelse kunne forestå øjeblikkelig eksklusion af medlemmet.
For sporeprøver udsendt i august måned gælder:
Prøven skal være godkendt senest den 15. oktober. Såfremt dette ikke er efterkommet, vil der blive udsendt 2. varslingsbrev/-mail fra SADF med ny frist. Dette varslingsbrev er pålagt et gebyr på kr. 100,-.
Den nye frist for godkendelse af sporeprøverne er den 1. december. Såfremt dette ikke er efterkommet, vil den til enhver tid siddende bestyrelse kunne forestå øjeblikkelig eksklusion af medlemmet.