fbpx

Nyhedsbrev ang. Koda/Gramex prisregulering.

 

Kære kolleger.

Som I ved har vi en kollektiv aftale med Koda/Gramex, hvor vi som forening har opnået en meget fordelagtig pris gennem årene. Imidlertid er musikafgiften kun blevet pristalsreguleret siden engang i slutningen af 1990erne, hvor brugen af musik indenfor bl.a. vores branche var langt mindre. Koda har på baggrund af dette lavet en ny brugerundersøgelse, der viser at langt flere anvender musik i behandlingssammenhæng. Det er ikke kun i fodplejebranchen, men indenfor i alt 8 brancher, som er umiddelbart sammenlignelige, når det gælder brugen af musik. Det har udmøntet sig en prisregulering over de næste 3 år, hvor vi som forening i 2019 skal betale 350 kr. pr. medlem/år mod 253 kr. i 2018. Vi ved at flere af jer har flere medlemsskaber bl.a. i FDZ, som har samme aftale med Koda som SADF. I har derfor umiddelbart en dobbelt betaling af Koda/Gramex afgifter. Koda kan dog ikke håndtere, at tilbagebetale det enkelte medlems afgift direkte til medlemmet, da I som medlemmer ikke er registreret som kunder hos dem. Vi har som forening mulighed for at få en reduktion af den samlede afgift, hvis vi oplyser hvor mange af vores medlemmer, der har dobbeltmedlemskab. Vi ville gerne kunne tilgodese det enkelte medlem, der har dobbeltmedlemskab. Men skal vi det skal vi f.eks. også tilgodese de medlemmer, der ikke bruger musik i deres klinik og så ender vi en administrationsmølle, der kræver langt flere ressourcer end dem vi har. Vi håber derfor på jeres forståelse for vores beslutning om, at lade en eventuel besparelse gå tilbage til ”fælleskassen” til alle medlemmers bedste. Er du som medlem også medlem af en anden forening, hvor Koda/Gramex afgifter er en del af dit kontingent, så send os gerne en mail med navn og kliniknavn samt oplysning om hvor du er medlem udover SADF. Mail skal sendes til Dyveke@danskefodplejere.dk

Bedste hilsner
Linda Dam Havmøller
Formand
(Koda/Gramex ) LÆS HER : Alternativ-behandler