fbpx

Nye restriktioner – krav om brug af mundbind

Corona-virus strammer grebet om os alle – både fysisk og psykisk og ikke mindst socialt. Men heldigvis er vi ikke på vej ind i en regulær lock down. Der er stadig plads til og behov for at det arbejdende folk så vidt muligt holdes i gang. For alles skyld og for at samfundet ikke endnu engang må lukke ned, er der på gårsdagens pressemøde fremlagt yderligere restriktioner vedrørende Covid-19.

Nedenfor er der en kort opdatering af gældende anbefalinger fra SADF, samt krav fra Sundhedsstyrelsen vedrørende smittereduktion af Corona-virus.

De nuværende anbefalinger, der blev udsendt af SADF til genåbningen d. 20. april er stadig aktuelle og du finder dem i følgende link fra den lukkede del af SADF’s hjemmeside:

https://www.danskefodplejere.dk/retningslinier-hygiejne/

Udvidet krav for brug af mundbind gældende fra 29. oktober frem til 2. januar 2021.

NYT: Krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet.

Det betyder at du som fodplejer fra og med den 29. oktober skal bære mundbind ved besøg på bosteder, plejecentre og institutioner.

NYT: Krav om brug af mundbind eller visir i detailhandlen*

*Mette Frederiksen formulerede det på følgende måde på pressemødet: ”Krav om brug af mundbind i indendørs lokaler med offentlig adgang”

Det er ikke fuldstændig klart formuleret, hvordan det tolkes ift os som behandlere – vi i bestyrelsen tolker det på følgende måde:

Et behandlingsrum som kun du og din kunde har adgang til vurderes ikke at være et rum med offentlig adgang. Har du et venteområde, hvortil flere har adgang på samme tid, så skal der her bruges mundbind. Du kan tænke det som offentligt rum, der hvor fragtmanden og posten har adgang.

Hvorvidt du vil kræve at dine kunder bruger mundbind ifm behandling er derfor en vurdering, som du selv skal foretage. Vi kan kun opfordre til, at du bruger din sunde fornuft og at vi alle gøre vores bedste for at passe på hinanden og medvirke til, at smitten kan holdes på et niveau, som ikke giver anledning til yderligere restriktioner.

Info til udekørende SADF-fodplejere

Er du udekørende fodplejer, så forhør dig på det/de plejecentre og institutioner du kommer på, om du stadig kan udføre dine behandlinger som vanligt, eller om der er yderligere stramninger i forbindelse med besøg. Nedenstående link henviser til et påbud udstedt den 23.oktober 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

https://stps.dk/da/nyheder/2020/covid-19-paabud-ved-incidenstal-paa-over-40-og-aktiv-smitte-blandt-mink/#

 

Vaccination

Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer, der spørger til SADFs råd vedrørende influenza- og pneumokok vaccination. Dette af hensyn til ikke at bringe smitte med videre til vore ældre og udsatte kunder. I denne sag må vi henvise til, at du som medlem kontakter din egen læge og her får en anbefaling ud fra helbred og jobsituation. Som situationen er nu, er vaccinerne desværre en knap ressource, og tilkommer derfor kun de allersvageste i samfundet.

 

For at læse alle de nye Covid-19 tiltag se nedenstående link:

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Oktober/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Oversigt-over-tiltag-okt2020.pdf

 

Infografik om restriktioner meldt ud 23 oktober 2020 PDF

Pas godt på dig selv og dine kunder og fortsat god arbejdslyst på trods af omstændighederne.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen