fbpx

Kopi af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer for brug af mundbind mm.

Covid-19 udbruddene kan endnu holdes på enkelte steder rundt omkring i Danmark og trods ihærdig opsporing af smittekilder, så er der ingen tvivl om at Covid-19 er vendt stærkt tilbage efter sommerferien.

Der er ingen forskel i, hvordan vi som fodplejere opretholder det skærpede fokus på de hygiejniske forskrifter.

Dog er kravet om brugen af mundbind skærpet, bl.a. når man færdes i offentlig trafik, Sundhedsstyrelsen har i den anledning lavet et uddybende skriv vedrørende mundbind, der kort konkretiserer de forskellige typer, samt hvornår man bør anvende den enkelte model. Vi har forsøgt at trække de oplysninger ud, der kan have betydning for os i Fodplejefaget, men vi har også vedhæftede anbefalinger for udluftning i sommervarmen, samt gode råd til kunder med nedsat hørelse.

Hvis du gerne vil læse det hele vedrørende mundbind fra Sundhedsstyrelsen, så kig i dette link:

https://www.sst.dk/da/corona/FAQ#corona-faq-mundbind

I SADF er der ingen krav om brug af mundbind, men vi opfordrer vores medlemmer til at anvende mundbind eller ansigtsvisir i behandlingen af ældre og svage kunder, der af den ene eller anden årsag er i risiko-gruppen for at blive hårdt ramt af Covid-19.

Uddrag fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Hvilken type mundbind skal du vælge?

Engangsmundbind bør være af medicinsk/kirurgisk kvalitet, dvs. det er fabriksfremstillet og CE-godkendt, og gerne med elastikker til ørerne.

Der findes tre typer medicinske/kirurgiske mundbind: Type I, Type II og Type IIR, og derudover deciderede åndedrætsværn (FFP2 og FFP3 m.v.). Til brug i det offentlige rum, dvs. uden for sundhedsvæsenet, er type I-mundbind tilstrækkeligt, både til at beskytte andre mod eventuel smitte fra dig og til at beskytte dig mod eventuel smitte fra andre.

Ved CE-mærkede engangsmundbind er beskyttelsesgraden dokumenteret.
Derfor bør følende personer altid anvende et CE-mærket mundbind, når de anvender mundbind iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger som beskrevet ovenfor:

  • Personer, som skal besøge en person i øget risiko, som ikke er en del af vedkommendes husstand, og hvor det ikke er muligt at holde afstand.
  • I liberale erhverv, fx frisører, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig.
  • Personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

For alle andre personer, som færdes i det offentlige rum og anvender mundbind, fx ved trængsel i den kollektive trafik, er et godt stofmundbind også tilstrækkeligt.
Ansigtsvisir kan også være et godt alternativ, forudsat at det anvendes korrekt.

 

Hvornår skal man anvende mundbind?

Brug mundbind i følgende situationer:

  • Hvis du er pårørende til en person i øget risiko uden for din husstand og ikke kan holde afstand til vedkommende, fx ved behov for pleje og omsorg.
  • I liberale erhverv, fx frisører, hvor hyppig eller langvarig ansigt-til-ansigt kontakt er uundgåelig.
  • Hvis du er i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og bevæger dig ud i det offentlige rum samt ved samvær med mennesker, som du ikke deler husstand med, hvor det ikke er muligt at holde 2 meters afstand.

Du kan se, hvem der er i øget risiko under ”Personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19”.

Hvordan anvender du mundbind korrekt?

Det er vigtigt, at du anvender mundbind korrekt, da det ellers kan gøre mere skade end gavn. Det skyldes, at mundbind bremser viruspartikler, men de uønskede partikler lægger sig i mundbindet og kan blive ført videre med hænderne, hvis man rører meget ved mundbindet og undlader at vaske eller spritte hænder.

Du kan se en video fra SST om hvordan du bruger mundbind lige her

Mangler du plakater/pjecer til klinikken kan du hente dem på: https://www.sst.dk/da/corona/Materialer

 

Smid altid engangsmundbind direkte i skraldespanden efter brug. Undlad at røre ved selve mundbindet og rør det kun ved elastikkerne, sprit hænder efter aftagning.

 

Særlige forhold og undtagelser for brug af mundbind

Særlige forhold du skal være opmærksom på ved brug af mundbind – både hos din kunde og dig selv:

  • Mundbind skal ikke bruges af småbørn, eller af børn og voksne med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller som har fysiske eller mentale svækkelser som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet. 
  • Mundbind skal fjernes hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.

 

Sommervarme og ventilatorer – anbefalinger fra Statens Serum Institut

Sommerens varme perioder har givet anledning til spørgsmål om brug af ventilatorer, bl.a. på kontorer, klinikker og des lige. Generelt anbefaler SSI ikke brug af ventilatorer i klinikker, da en ventilator hvirvler støv og andet rundt i rummet, hvilket kan have betydning for smitte med mikroorganismer. En ventilator, som skaber uhensigtsmæssige luftstrømme, vurderes at kunne bidrage til evt. smittespredning af COVID-19 mellem personer, der er til stede i samme rum. Det anbefales i stedet for, at der luftes ud, når kunde og behandler ikke er tilstede i rummet og endvidere, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne og afstand på 4 m2 per person følges.

 

Brug af masker og mundbind – en udfordring for mennesker med hørenedsættelse

Siden foråret har COVID-19-epidemien medført udstrakt brug af masker eller åndedrætsværn på både offentlige og private steder. Fodplejer bør som altid være opmærksom på, at det kan vanskeliggøre kommunikationen med en del kunder, både fordi lyden reduceres og fordi mundaflæsning ikke er mulig.

Da der nu også er øgede krav og anbefalinger om brug i offentligheden, har Høreforeningen udgivet en række gode råd til kommunikation, som er relevante, når situationen kræver maske eller mundbind for at forebygge smitte. SSI har valgt at gengive dem her:

·       Vær opmærksom. Hvis personen, du taler med, har svært ved at forstå dig, så omformuler sætningen i stedet for blot at gentage.

·       Vær tålmodig. Mundbind umuliggør mundaflæsning og dæmper lyden. Vær derfor tålmodig med din samtalepartner.

·       Vær bevidst om afstandens betydning. Når afstanden mellem to personer øges, falder lydniveauet og visuelle signaler er sværere at se.

·       Vær synlig. Før kun samtaler ansigt til ansigt. Tal ikke på vej væk fra personen eller med bortvendt ansigt.

·       Vær klar og tydelig. Tal højt, men råb ikke. Fokuser på at tale langsomt og tydeligt, men overdriv ikke dine ord.

·       Tjek at du er blevet forstået. Spørg om personen har forstået din besked.

·       Fjern baggrundsstøj. Reducer støj fra omgivelserne eller flyt samtalen til et roligt sted, hvis det er muligt.

 

God arbejdslyst og pas på dig selv og dine kunder

De bedste hilsner fra Bestyrelsen