fbpx

Kan jeg behandle fødder i folks eget hjem?

Kan jeg behandle fødder i folks eget hjem?

Nogle enkelte har spurgt os, om vi som SADF-fodplejere kan behandle folk i deres eget hjem.

Spørgsmålet rejses i forlængelse af, at der er et hul i lovgivningen på dette område. Derfor har vi kontaktet Erhvervsstyrelsen for at finde svar. Herfra lyder svaret, at idet der ikke er forsamlingsforbud i private hjem, er behandling i kundernes eget hjem i princippet lovligt.

Vi vil dog fra SADF’s side kraftigt anbefale, at I IKKE behandler folk i eget hjem, og at I ikke udnytter dette hul i lovgivningen.

Det er vigtigt, at vi i den nuværende situation tager både vores egen og vores kunders sundhed alvorligt, undgår at blande smittekæder og i det hele taget holder sammen ved at holde afstand.

Vi har, som vi tidligere har orienteret om, den klare holdning, at vi falder ind under midlertidige forbud mod serviceerhverv, hvor der er tæt kontakt mellem behandler og kunde. Og selvom vi som fodplejere ikke er direkte nævnt, så læner vi os op af Sundhedsstyrelsens udmelding til os, nemlig at:
”Lukning af fodplejeklinikker er et ansvar, vi forventer, at I påtager jer.”
Hele Danmark står i en alvorlig situation, og det bedste, vi kan gøre lige nu, er at følge myndighedernes retningslinjer og holde sammen netop ved at holde afstand.

Som brancheforening bakker vi selvfølgelig op om, at regeringen har valgt at lukke størstedelen af Danmark, således at kun de absolut vigtigste funktioner oppebæres. Som ikke autoriseret sundhedspersonale, er vi som faggruppe ikke tildelt varetagelsen af særligt kritiske behandlinger, hvor sundhedsfaglige/sundhedsfremmende vi end ser os selv.

Borgere, der har behov for behandling i eget hjem, er oftest ældre og udsatte, dem skal vi tage et særligt ansvar for – i særdeleshed nu.

Husk, vi er i SADF kendte som fodplejere, der er fagligt kompetente og vi tager danskernes sundhed alvorligt.

De bedste hilsener

Bestyrelsen