fbpx

Dispensation grundet Corona – dagpengeret

Hvis du bliver tvunget til at afmelde dit CVR-nr. for at få dagpenge

 

Som en følge af Corona står mange af os med store økonomiske udfordringer. Rammerne, for de tilgængelige hjælpepakker for selvstændige erhvervsdrivende, er så vidt på plads. Der er dog endnu ikke åbnet op for ansøgning om kompensation for omsætningstab eller dækning af faste udgifter.

Husk at holde dig opdateret på www.virksomhedsguiden.dk

Passer du ikke umiddelbart ind i hjælpepakkerne?

Det er desværre ikke os alle, der passer ind i de hjælpepakker, regeringen har vedtaget indtil videre. Nogle er helt nystartede, eller passer af andre årsager ikke ind – måske fordi de har job ved siden af, eller arbejder som fodplejer på deltid.

Det kan betyde, at man er nødt til at lukke sin klinik helt ned, for at kunne modtage dagpenge i en periode. Retten til dagpenge forudsætter selvfølgelig, at man er medlem af en A-kasse.

 • Gældende lov vedr. dagpengeret foreskriver, at man IKKE kan modtage dagpenge, såfremt man har et aktivt CVR-nr. Dette uanset, om samme virksomhed i øjeblikket er påbudt at holde lukket.
 • Af SADFs vedtægter fremgår det, at man SKAL have et aktivt CVR-nummer for at være medlem.

Disse to krav strider imod hinanden, og vi har derfor undersøgt, hvordan vi kan hjælpe bedst muligt, så man kan forblive medlem af SADF, også selvom man i en kortere periode ikke har et aktivt CVR-nr. grundet Corona.

En enig bestyrelse har, med vejledning fra SADFs advokat Søren Lindegaard, besluttet følgende:

 • Ud fra en nødretslig betragtning besluttes det, at foreningen i en periode kan se bort fra kravet om et aktivt CVR.nr. for at opretholde medlemskab.
 • Fravigelse af kravet er kun gældende for nuværende aktive medlemmer, og gælder således ikke nye medlemmer.
 • Fravigelse af kravet, er for det enkelte medlem maksimalt gældende i 7 måneder, fra den dato virksomheden er afmeldt.
 • Er du nødt til at afmelde din virksomhed, så kontakt os på info@danskefodplejere.dk

 

Regeringen har endnu ikke ændret i reglerne omkring dagpenge som følge af Corona.

SADF har haft kontakt med Frie (fagforening,a-kasse og lønsikring for selvstændige), som kort oplyser følgende i forbindelse med at overgå fra selvstændig til dagpengemodtager:

 • Man skal fremvise et ophørsbevis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Der er 3 ugers karantæne fra ophør af virksomhed til dagpengeret opnås
 • Man kan tidligst oprette virksomhed igen efter 6 måneder
 • Der er særlige krav om minimum indtjening set over en periode på tre år, ligesom beregningen af dagpengesatsen er individuel.

Ovennævnte er kun vejledende. Du skal derfor kontakte din A-kasse, for at vide, hvordan netop du er stillet. 

Vi håber naturligvis ikke, at nogen af os skulle komme i den situation, at vi kan blive nødt til at lukke vores virksomhed – om end det kun er midlertidigt.

Ting du selv kan undersøge, mens du venter:

 • Har du huslejeudgifter, så kontakt din udlejer og hør, om du kan få udsættelse
 • Har du varer på vej fra leverandører, så spørg om de kan vente med at sende eller om du kan få forlænget betalingsfristen
 • Har du faste afdrag på lån i banken, så spørg om du kan få udsættelse
 • Din B-skat for april og maj bliver automatisk flyttet til hhv. juni og december, som ellers er betalingsfrie måneder. Tjek din e-boks og se, om du ikke allerede har fået besked om dette fra Skattestyrelsen.

 

Med håbet om, at I holder modet oppe, sender vi de bedste ønsker om en god weekend,

Bestyrelsen