fbpx

Brev til beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren vedr, udvidet helbredstillæg

Mens vi alle kæmper med corora-restriktioner, så kæmper vi i bestyrelsen også for retten til fortsat at måtte behandle under reglerne for udvidet helbredstillæg. Vi har derfor i torsdags (14.01.21) rettet henvendelse til h.h.v. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og Sundhedsminister Magnus Heunicke.

 

Vi skrev:

”Følgende forespørgsel er stillet af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF) den 7.10.2020.

F 5 Vil regeringen iværksætte tiltag for at sikre, at ældre med en dårlig helbredstilstand bliver garanteret patientsikkerhed, kvalitet og forebyggelse i den nødvendige fodbehandling under udvidet helbredstillæg, og vil regeringen herunder styrke sammenhængen mellem de krav, der stilles til patientsikkerhed i fodbehandling, jf. sundhedsloven, og reglerne om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, jf. lov om social pension?

 

Vi kan se, at forespørgslen ligger til 2. forhandling den 29.01.21.

 

Som brancheforening for fodplejere har vi flere gange været i kontakt med Beskæftigelsesministeren vedr. retten til at behandle med udvidet helbredstillæg jvf. Lov om Social Pension.

 

Vi har ved tidligere henvendelser præciseret, at de behandlinger vi som fodplejere udfører, hvortil der kan ydes kommunalt tilskud i form af det udvidede helbredstillæg, er gældende for pensionister (og førtidspensionister tilkendt førtidspension før 2003), der som udgangspunkt ikke har en dårlig helbredstilstand. Årsagen til at de tilkendes udvidet helbredstillæg skyldes eksempelvis, at de har dårlig ryg, dårlige knæ eller hofter eller anden lignende årsag som betyder, at de ikke selv kan varetage plejen af deres fødder.

 

Pensionister der qua en almen dårlig helbredstilstand – eller pensionister med særlige lidelser som f.eks. diabetes, psoriasisgigt eller svær leddegigt – opnår regionalt tilskud jvf. Sundhedsloven. Behandlinger med dette tilskud udføres alene af de statsautoriserede fodterapeuter.

 

I henhold til ovennævnte ser vi intet belæg for at ændre på de ordninger, der allerede eksisterer. Vores medlemmer behandler flere tusinde velfungerende pensionister hver eneste uge til stor tilfredshed for den enkelte. Alder svækker alle kroppe, men man er bestemt ikke i en dårlig helbredstilstand udelukkende p.g.a. sin alder, eller fordi ryggen værker.

 

Sluttelig kan jeg oplyse, at SADF stiller store uddannelsesmæssige krav til de fodbehandlere (fodplejere og fodterapeuter), der bliver optaget i vores brancheforening, hvorfor vi er fuldt ud kompetente til at udføre fodbehandlinger for borgere, der er tilkendt det udvidede helbredstillæg.

 

Vi håber med vores henvendelse at have belyst, hvorfor vi ikke mener, at nuværende lovgivning bør ændres og imødeser naturligvis et svar.

 

Netop kampen om retten til at behandle med udvidet helbredstillæg har stået på i mange år. Vi håber og tror dog på, at vi som SADF-fodplejere anses for at være professionelle og fagligt kompetente fodplejere, og at beslutningstagerne derfor heller ikke i denne omgang ser grund til at ændre lovgivningen. Vi holder jer naturligvis orienteret, når vi får svar.

 

Bedste hilsner

Bestyrelsen