fbpx

Regler for udebehandling

Vi har været i kontakt med mange medlemmer gennem de seneste uger. Flere har brug for rådgivning omkring reglerne for udebehandling. Ligeledes ser vi bl.a. på Facebook, at der fortsat hos nogle hersker tvivl om, hvorvidt vi som fodplejere må behandle borgere i deres eget hjem.

 

Er du helt inde i reglerne, så behøver du måske ikke læse videre. Har du brug for en opfriskning og en yderligere konkretisering af reglerne, så følger den her:

 

Må vi behandle kunder i kundens eget hjem?

 

Det korte svar er ja.

 

Den nuværende nedlukning er reguleret af BEK (bekendtgørelse) 2059 af 20.12.20 – heri er der IKKE redegjort for behandling i kundens eget hjem. Med andre ord, vi kan heri ikke læse, OM vi må udebehandle.

 

Muligheden for udebehandling fremkommer derfor pga. Grundlovens bestemmelser om, at det private hjem er ukrænkeligt, og vi alle derfor selv bestemmer, hvem vi modtager besøg af. Derfor ”overskriver” Grundloven den bekendtgørelse, der tvangslukker vores erhverv, når det handler om udebehandling. Det ville unægtelig være nemmere at forholde sig til, hvis reglerne var sort/hvide. Omvendt så føler vi os sikre på, at ingen ønsker, at vi som borgere skal lovreguleres i eget hjem.

 

Hvorvidt den enkelte fodplejer vælger at udebehandle i øjeblikket, er således op til hver især at beslutte. Som brancheforening er vores anbefaling fortsat, at vi i videst muligt omfang følger regeringens anbefaling, om at begrænse omgangen med andre.

 

Der kan være flere årsager til, at man som fodplejer vælger at lave udebehandlinger under tvangslukning. Nogle medlemmer er meget pressede økonomisk, og har ikke andre muligheder. Nogle bliver presset voldsomt at kunder, pårørende til kunder eller plejehjemspersonale, som gør opmærksom på, at vores fravær har konsekvenser for den enkelte, der akut har behov for en behandling.

 

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til, at vi også i denne særlige situation husker os selv og hinanden på, at vi er meget forskellige. Både som mennesker men også i forhold til, hvordan den nuværende nedlukning påvirker os og vores virksomhed.

 

Der skal altid være plads til at holdninger og synspunkter kan være forskellige, så længe vi holder os inden for lovens rammer – og vi er ikke forkerte hverken, når vi vælger at udebehandle, eller når vi vælger IKKE at udebehandle.  Vi er blot forskellige og har forskellige udfordringer.

 

Obs. Vi kan ikke udelukke, at det kan få betydning for kompensationsmulighederne, hvis du har indtægt i den tvangslukkede periode. Hvis du har konkrete spørgsmål hertil, råder vi dig derfor til at tage kontakt til Virksomhedsguiden, din revisor eller andre der har kompetence på netop det område.

 

 

Særligt for behandling på plejehjem, bosteder o. lign.

Vi har nævnt det før, men nævner det lige igen.

 

Behandlinger af beboere på plejehjem og bosteder betragtes som behandling i privat hjem. Forudsætningen for dette er dog, at behandlingen ikke sker i områder med offentlig adgang (fx opholdsstue, gangarealer o.l.)

 

 

Vaccination – får det betydning for vores fag?

Der vaccineres i øjeblikket i stor stil. Således er mange ældre, primært på plejehjem, nu vaccineret. Nogle har fået første stik, andre er færdigvaccineret. Som reglerne er nu, får det ingen betydning for vores tvangslukning. Vi håber og tror på, at der i takt med vaccinens udbredelse vil lempes på de nuværende restriktioner. Vi kan p.t. ikke sige, hvad det kommer til at betyde for netop vores fag.

 

Husk du kan altid skrive til os på info@danskefodplejere.dk, ligesom der er mulighed for at ringe på 2560 8001, hvis du har akutte spørgsmål.

 

 

Bedste hilsner

Bestyrelsen